13/07/2017
1859

13.07.2017

Thứ Năm – Tuần 14 TN – Năm A

th. Henricô

 

Tin Mừng: Mt10,7-15

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng "Nước Trời đã gần đến". Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

"Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: "Bình an cho nhà này". Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8).

 

Như Mẹ: Chúng ta được phúc làm con cái của Chúa. Đó là một hồng ân cao cả nhất mà Chúa đã ban!Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy chia sẻ cho người khác những gì mình có, nhất là ơn cứu độ. Ai quảng đại cho người khác, Chúa sẽ quảng đại cho người ấy gấp bội.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa. Đó là ơn trọng đại vô cùng!Xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa về điều này, đồng thời xin cho chúng con dám dấn thân ra đi làm cho người chưa biết Chúa trở nên con Chúa trong cùng một gia đình Giáo Hội.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin cùng chúng con lên đường đi vào thế giới để làm chứng về sự hiện diện của Chúa cho những người chưa có niềm tin vào Chúa Kitô.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng