13/08/2019
581
13.08.2019
Thứ Ba XIX Thường Niên
 
Tin Mừng: Mt 18,1-5.10.12-14
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: "Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.
 
"Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời.
 
"Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (Mt 18,1).
 
Như Mẹ: Chúa Giêsu đã trả lời rất rõ và xác quyết: “ai tự hạ, coi mình như em nhỏ, là người lớn nhất trong Nước Trời”. Nhưng thế nào là trở nên như trẻ nhỏ? Trẻ nhỏ thì đơn sơ. Trẻ nhỏ thì chân thành. Trẻ nhỏ thì tin tưởng vào cha mẹ chúng. Ta được mời gọi trở nên như trẻ nhỏ, hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha, với tâm hồn đơn sơ và chân thành...
 
Với Mẹ: Nhiều trẻ em ngày nay đang bị đầu độc bởi những trò chơi đầy bạo lực và dâm dục, xin Cha gìn giữ chúng cho khỏi những thói đời gian trá, để sống tâm tình đơn sơ và thành thật của người con thảo với Cha.
 
114.864864865135.135135135250