13/10/2018
1042

13.10.2018

Thứ Bảy – Tuần 27 TN

 

Tin Mừng: Lc 11,27-28

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa” (Lc 11,28).

 

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng chúng ta thấy, Đức Giêsu coi trọng mối dây liên hệ đức tin hơn liên hệ huyết nhục. Tất cả những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa đều là người có phúc. Đức Maria được chúc phúc không những vì sinh hạ Đức Giêsu nhưng còn vì Mẹ đã biết trọn đời lắng nghe, suy niệm và tuân theo ý Chúa.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Mẹ Maria đã nêu gương cho chúng con về việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, xin cho chúng con biết siêng năng cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa, nhất là ý thức hơn khi tham dự thánh lễ hằng ngày.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin giúp chúng con luôn ý thức mình thuộc về gia đình thiêng liêng của Chúa và là người diễm phúc vì biết lắng nghe và tuân giữ Lời hằng sống của Ngài.

 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui