13/11/2017
1200
13.11.2017
Thứ Hai

Tin Mừng: Lc 17,1-6
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. "Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: 'Tôi hối hận', thì con hãy tha thứ cho nó". Các Tông đồ thưa với Chúa rằng: "Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con". Chúa liền phán rằng: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: 'Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển', nó liền vâng lời các con". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
“Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã” (Lc 17,1).
 
Như Mẹ: Người Việt có câu: “Ai nên khôn mà chẳng vấp ngã đôi lần”. Có vấp váp thì mới cứng cáp được. Đó là nói về kinh nghiệm sống ở đời. Còn Chúa Giêsu nói là: “khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã”. Ở đây là cớ làm cho người ta phạm tội. Người tín hữu được mời gọi nêu gương sáng cho người ta noi theo, và cố gắng tránh làm cớ vấp phạm cho người khác.  
 
Với Mẹ: Thanh niên nam nữ sống trong xã hội ngày nay phải đối diện với nhiều cạm bẫy. Xin Chúa gìn giữ họ khỏi những hiểm nguy của thế gian, và xin hướng dẫn họ biết chọn Chúa và biết lấy Chúa làm điểm tựa cho đời mình.  
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, Mẹ là mẫu gương về đời sống nhân đức. Xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi những giả trá của thế gian, và xin giúp chúng con hết lòng cậy trông vào Chúa.
 
Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui