14/05/2019
900

14.05.2019

Thứ Ba

Thánh MÁTTHIA, tông đồ - lễ kính

 

 

Tin Mừng: Ga 15,9-17

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

"Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

"Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,10).

 

Như Mẹ: Điều răn của Chúa là giới luật yêu thương. Ai yêu thương thì chu toàn lề luật. Như vậy, ai giữ điều răn của Chúa thì đương nhiên ở lại trong tình thương của Chúa. Người môn đệ được Chúa mời gọi giữ điều răn của Chúa và ở lại trong tình thương của Người.

 

Với Mẹ: Con người ngày nay thích sống tự do chứ không muốn ràng buộc. Xin Chúa cho người tín hữu, đặc biệt giới trẻ, biết yêu mến luật Chúa truyền, vì luật Chúa là luật làm cho con người ta được tự do.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ luôn vâng theo thánh ý Chúa mọi nơi và mọi lúc. Xin Mẹ giúp chúng con biết vui vẻ tuân giữ luật Chúa, để nhờ thế chúng con trở nên những người tự do của con cái Chúa ngay ở đời này.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương