14/10/2018
1001

14.10.2018

Chúa Nhật 28 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 4

 

Tin Mừng: Mc 10,17-30

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ".

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!" Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa". Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".

Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu.

Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được kho tàng trên trời” (Mc 10,21).

 

Như Mẹ: Đáp lại câu hỏi của người thanh niên, Đức Giêsu đưa câu trả lời đến một đòi hỏi cao hơn: bán tài sản, từ bỏ một chỗ dựa của cuộc đời anh. Của cải không phải là điều xấu và cũng không phải là chỗ dựa duy nhất của con người. Chúa muốn chúng ta hãy biết cách sử dụng của cải để đổi lại một chỗ dựa bền vững muôn đời, đó chính là Nước Trời.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, chúng con xin ngợi khen Người vì đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin cho chúng con cũng biết từ bỏ mọi sự, kể cả bản thân mình để sẵn sàng như Mẹ mà thưa tiếng “Xin vâng” đáp lại tiếng Chúa gọi mời xây dựng Nước Trời ngay ở trần gian này.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng