14/10/2019
784

14.10.2019

Thứ Hai

Tuần 28 TN

 

Tin Mừng: Lc 11,29-32

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na” (Lc 11,29).

 

Như Mẹ: Con người thường chạy đến với Thiên Chúa để xin Người tỏ bày những dấu lạ. Thế nhưng, Thiên Chúa đã từ chối những điều mà con người cầu xin. Tại sao vậy? Có phải Thiên Chúa đang tính toán với con người không? Hay vì đức tin của con người còn yếu kém?

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa mãi mãi là Thiên Chúa của tình yêu, chẳng khi nào Chúa tính toán với chúng con cả. Chúa vẫn luôn làm những dấu lạ trong cuộc sống chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra những dấu lạ Chúa làm đó.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ giúp chúng con luôn ý thức rằng từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim và tất cả những gì chúng con đang có đều là một phép lạ Chúa làm trên cuộc đời chúng con.

 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250