15/06/2018
1125
15.06.2018                                                                 
Thứ Sáu
                                                                                   
Tin Mừng: Mt 5,27-32
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.
"Có lời dạy rằng: 'Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Ai nhìn người phụ nữ mà ao ước phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng” (Mt 5,28).
 
Như Mẹ: Thế giới ngày nay đang phải đối diện với nạn suy đồi đạo đức. Một trong những vấn nạn khiến nhiều người quan tâm, đó là sự mất ý thức về tội. Con người tự cho mình có quyền làm mọi chuyện, mà không xét đến quyền phán quyết của Chúa. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải gìn giữ nếp sống không chỉ trong hành động mà còn ngay cả trong tư tưởng nữa.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đều là những người mang đầy tội lỗi. Chúa là Đấng chậm bất bình và giàu lòng xót thương, luôn kiên trì với những lỗi phạm của chúng con. Xin Chúa gìn giữ nếp sống chúng con cho hợp với Tin Mừng.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin giúp chúng con biết ý thức giữ gìn sự trong sạch trong tâm hồn để được chiêm ngắm Chúa.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương