15/10/2018
1056

15.10.2018

Thứ Hai – Tuần 28 TN

Thánh Têrêsa Giêsu, tn-tsht

 

Tin Mừng: Lc 11,29-32

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Đây thì còn hơn ông Giôna nữa” (Lc 11,32).

 

Như Mẹ: Qua câu chuyện ngôn sứ Giôna, Đức Giêsu cảnh báo những ai cứng lòng không canh tân và thánh hóa bản thân trước Lời Chúa. Chúng ta đôi khi cũng bị cám dỗ tìm kiếm những “dấu lạ” hơn là tin tưởng, phó thác vào Chúa. Qua bài Tin Mừng, Đức Giêsu cho thấy: “dấu lạ” cao cả nhất chính là mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Người. Đó là “dấu lạ” khiến chúng ta phải thay đổi cuộc sống mỗi ngày.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới tục hóa. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, đức tin là một hồng ân Chúa ban,  mà hết lòng ca khen và cảm tạ Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin dạy chúng con biết làm chứng cho Chúa không bằng sức mạnh hay uy quyền nhưng bằng sự khiêm nhường và tín trung.

 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui