17/05/2017
1338
Thứ Tư, 17.05.2017 - Tuần 5 PS
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,1-8).
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện:
 
“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4).
 
Như Mẹ: Khi người ta yêu nhau thì người ta thích ở bên nhau và thích nghĩ về nhau. Ai yêu Chúa Giêsu thì cũng thích ở lại trong Người. Chúa yêu thương chúng ta, nên Chúa thích ở lại trong chúng ta là vậy.
 
Với Mẹ: Người môn đệ được mời gọi ở lại với Thầy chí thánh của mình. Đó là điều rất quan trọng, vì có ở lại trong Thầy, người môn đệ mới có thể sinh nhiều hoa trái. Lạy Chúa, dù chúng con chẳng đáng, thì xin Chúa cũng hãy ở lại trong chúng con mỗi ngày.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, Mẹ luôn ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Mẹ luôn nghĩ về Ngài và Mẹ cũng luôn hướng về Ngài. Xin Mẹ dẫn đưa chúng con vào trong sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Xin Mẹ thông ơn Thiên Chúa cho chúng con.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng