17/06/2018
977
17.06.2018                                                                 
Chúa Nhật 11 TN – Năm B
 
Tin Mừng: Mc 4,26-34
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".

Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông. Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Nước Thiên Chúa giống như hạt cải” (Mc 4,31).
 
Như Mẹ: Hình ảnh hạt cải Chúa Kitô sử dụng trong đoạn Tin Mừng hôm nay để ám chỉ về mầu nhiệm Nước Trời. Nước Trời thường được ẩn dấu nơi những gì đơn sơ, nhỏ bé và khiêm hạ. Quả thật, Nước Thiên Chúa thực sự hiện diện nơi những tâm hồn đơn sơ, nhỏ bé và luôn tín thác vào tình yêu của Ngài.
 
Với Mẹ: Con người ngày nay thích tiền tài và danh vọng. Như thế, ai thích sống khiêm nhường và chân thật thì lại bị coi là “ngu dại”. Xin Chúa cho chúng con biết yêu chuộng những giá trị của Tin Mừng mà sống tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Ngài, và biết sống vui trong những công việc nhỏ bé thường ngày.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin cho các bậc phụ huynh biết xây dựng đời sống gia đình mình theo giáo huấn của Chúa để gia đình thực sự trở thành Hội Thánh tại gia.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng