17/08/2019
1676
17.08.2019
Thứ Bảy XIX Thường Niên
 
Tin Mừng: Mt 19,13-15
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: "Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng". Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.
Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai như chúng” (Mt 19,14).
 
Như Mẹ: Phụ nữ và trẻ em là những người thấp kém trong bậc thang xã hội Do Thái đương thời. Đức Giêsu đã đi ngược lại truyền thống đó. Người tiếp xúc với mọi thành phần bằng một tình yêu không phân biệt. Chúa mời gọi chúng ta tôn trọng tất cả mọi người, nhất là trẻ em, những người dễ bị tổn thương về tinh thần.
 
Với Mẹ: Thiên Chúa là Cha của mọi người, và mọi người là anh chị em của nhau. Xin Cha cho con người ngày nay biết tôn trọng phẩm giá của nhau, bởi vì mọi người được dựng nên theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin cho trẻ em được giáo dục và được yêu thương, để chúng sống cho nên người.
 
Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho đượ
114.864864865135.135135135250