17/10/2018
1044

17.10.2018

Thứ Tư – Tuần 28 TN

Thánh Inhatiô Antiôkia, gmtđ - lễ nhớ

 

Tin Mừng: Lc 11,42-46

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!" Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa". Người đáp lại rằng: "Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Khốn cho các người...” (Lc 11,42).

 

Như Mẹ: Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay khiển trách những người Pharisêu về thói háo danh, hình thức, khoe khoang, tự đại và về tội bưng bít giả hình. Qua đó, Người cũng mời gọi chúng ta hãy từ bỏ lối sống giả hình. Hãy sống chân thành với Chúa, ngay thẳng với bản thân, công bình với tha nhân, thành thực trong công việc và trong cách xử thế.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường thủ lợi hơn là phục vụ, hưởng thụ hơn là hy sinh, đòi hỏi người khác hơn là ý thức trách nhiệm bản thân. Xin cho chúng con biết sống tinh thần Chúa dạy: ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ anh em, ai làm đầu thì hãy làm đầy tớ anh em.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, trong mọi sự, xin dạy chúng con luôn biết sống chân thành với Chúa, ngay thẳng với anh em và với chính mình nữa.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng