18/05/2017
1376
Thứ Năm, 18.05.2017 - Thánh Gioan I, giáo hoàng tử đạo
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,9-11).
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện:
 
Nếu anh em giữ điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy(Ga 15,10).
 
Như Mẹ: Điều kiện để được ở lại trong Chúa là “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Như vậy, Chúa dạy chúng ta trước hết phải ở lại trong Thầy, rồi cũng phải ở lại trong nhau nữa.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con biết cội nguồn của tình yêu xuất phát từ Chúa Cha: Chúa Cha đã yêu mến Chúa Giêsu, Chúa Giêsu cũng yêu mến chúng con. Và vòng luân chuyển tình yêu ấy được chuyển dời đến mỗi người chúng con, để chúng con cũng biết yêu thương nhau bằng tình yêu của Chúa Giêsu.
 
Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết làm cho dòng suối yêu thương, dòng suối có điểm đầu nguồn là Chúa Cha, được chảy mãi và trải dài trên khắp thế giới.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng