18/07/2017
1180

18.07.2017

Thứ Ba – Tuần 15 TN – Năm A

 

Tin Mừng: Mt11,20-24

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: "Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

"Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Đến ngày phán xét, đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi” (Mt 11,24).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu giảng dạy, làm phép lạ nhưng những người Do Thái không tin, nên Chúa đã quở trách vì sự cứng lòng của họ. Chúa mời gọi người Kitô hữu chúng tasẵn sàng nghe và làm theo giáo huấn của Chúa, khiêm nhường thống hối khi phạm tội, để nhờ thế mà được ơn khoan hồng của Chúa.

 

Với Mẹ: Chúa là Cha giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ cho kẻ có tội biết sám hối ăn năn.Chúng con là những kẻ yếu đuối, dễ sa ngã phạm tội. Xin Chúa khoan hồng nâng đỡ chúng con chỗi dậy khi té ngã, tha thứ chúng con khi chúng con lầm lỗi.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ làm cho trái tim chúng con rung động trước lời mời gọi cải hóa của Chúa.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương