18/08/2019
1064
18.08.2019
Chúa Nhật XX Thường Niên Năm C
 
Tin Mừng: Lc 12,49-53
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng” (Lc 12,53).
 
Như Mẹ: Tương quan giữa mẹ chồng và nàng dâu bao đời nay luôn bị rạn nứt. Ngày nay, khi khoa tâm lý phát triển, nhiều người nỗ lực để giúp mẹ chồng và nàng dâu hiểu nhau hơn, để tương quan giữa họ được tốt đẹp hơn. Nhưng thực tế, nhiều mẹ chồng vẫn sống cay nghiệt với con dâu của mình. Trong giáo lý công giáo, con cái, kể cả con dâu, phải có bổn phận phụng dưỡng và tôn kính cha mẹ của mình.
 
Với Mẹ: Thiên Chúa là Cha của mọi vật mọi loài. Xin cho chúng con biết sống liên đới với nhau, đặc biệt là những người trong cùng gia đình và trong cùng cộng đoàn đức tin.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin cầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu, cho Hội Thánh được hiệp nhất mà loan báo sứ điệp hòa bình.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)
114.864864865135.135135135250