18/10/2018
940

18.10.2018

Thứ Năm – Tuần 28 TN

THÁNH LUCA, thánh sử

 

Tin Mừng: Lc 10,1-9

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.

"Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,2).

 

Như Mẹ: Bài Tin Mừng trình thuật về sứ vụ truyền giáo của các môn đệ. Tin Mừng của ngày lễ mừng kính thánh sử Luca mời gọi người tín hữu nhìn ngắm cuộc đời và sứ vụ của thánh Luca để luôn ý thức về sứ vụ loan báo Tin Mừng và chứng tá tình yêu Thiên Chúa cho tha nhân.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, qua sách Tin Mừng của mình, thánh sử Luca đã chứng minh về lòng khoan dung, nhân hậu và tha thứ của Thiên Chúa đối với người nghèo và tội nhân. Xin cho chúng con cũng học biết tâm tình yêu thương của Chúa đối với những ai cần đến lòng thương xót trong môi trường xã hội và gia đình.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, xin dạy chúng con biết phục vụ đắc lực Lời Chúa, trung tín để làm cho mọi người biết Chúa và biết yêu thương nhau.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng