19/02/2020
709
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.02.2020

Tin Mừng: Mc 8,22-26
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: "Ngươi có thấy gì không?" Anh nhìn lên và trả lời: "Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi". Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: "Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai". Đó là lời Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện

“Anh thấy tỏ tường mọi sự (Mc 8,25).

Như Mẹ: Lòng thương xót của Thiên Chúa đã đem lại ánh sáng cho anh mù. Chúa Giêsu đã dẫn anh đến với ánh sáng của niềm tin vào tình thương Thiên Chúa. Qua đó Chúa cũng nhắc nhở chúng ta muốn có được hạnh phúc và sự sống đời đời thì chúng ta cũng phải chạy đến với ánh sáng. Ánh sáng đích thực và mang lại sự sống, đó chính là Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mỗi người chúng con nhiều lúc đi lạc bước trong đêm tối mịt mù, đó là những lúc chúng con đánh mất niềm tin vào Chúa. Xin cho chúng con biết từ bỏ bóng tối là lòng ích kỉ, tham lam để đến cùng ánh sáng là tình yêu thương tha thứ, đó là chính Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dẫn chúng con đến cùng Chúa Giêsu và luôn biết lắng nghe cùng thực hành những lời Người dạy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng
 
114.864864865135.135135135250