20/08/2019
1289
20.08.2019
Thứ Ba XX Thường Niên
Thánh Bênađô, Viện Phụ
 
Tin Mừng: Mt 19,23-30
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời". Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được". Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời” (Mt 19,23).
 
Như Mẹ: ‘Giàu có’ là tội hay sao? Thưa: ‘giàu có’ không phải là tội, trái lại là một hồng ân Chúa ban. Vì là ân phúc của Chúa, nên chúng ta phải biết dùng để làm vinh danh Chúa và giúp ích cho tha nhân.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa vốn giàu sang, nhưng đã tự hạ làm người, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho con người nên giàu có. Xin cho chúng con, là những môn đệ của Chúa, biết làm giàu một cách chính đáng theo những đòi hỏi của Tin Mừng.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin cho những người đang sống trong sung túc, biết dùng tiền bạc mà phụng sự Chúa, biết góp phần thăng tiến xã hội loài người. Và xin cho những người nghèo khổ được nâng đỡ để được sống cho ra người.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sá
114.864864865135.135135135250