21/02/2020
804
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.02.2020

Tin Mừng: Mc 8,34-39 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, thì nào được ích gì? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình? Ai hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó, khi Người đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thần thánh".

Và Ngài nói với họ: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: trong số những kẻ có mặt đây, có người sẽ không phải nếm cái chết, trước khi thấy Nước Thiên Chúa đến trong quyền năng". Đó là lời Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện

“Ai liều mất mạng sống vì tôi và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8,35).

Như Mẹ: Một khi đã dám từ bỏ tất cả để bước đi cùng Chúa Giêsu, trở nên nhân chứng cho Tin Mừng cứu độ, chắc hẳn chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách. Tuy nhiên, lời Chúa hứa ban sự sống đời đời sẽ là động lực giúp chúng ta vượt qua tất cả, chỉ cần giữ vững niềm tin vào Chúa thôi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, theo Chúa cũng đồng nghĩa rằng chúng con sẽ phải tử đạo trong đời sống hằng ngày, qua những hy sinh nhỏ bé, qua việc chết đi với những khát vọng theo kiểu thế gian. Xin cho chúng con dám chết đi từng ngày cho những thói hư tật xấu, để biết sống vì Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ ở bên cạnh giúp chúng con có thêm được sức mạnh để lên đường thực thi sứ vụ Chúa trao.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương
 
114.864864865135.135135135250