22/01/2018
1247

22.01.2018

Thứ Hai – Tuần 3 TN

 

 

Tin Mừng: Mc 3,22-30

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

 

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: "Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám", và nói thêm rằng: "Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ". Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: "Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời". Đó là vì họ nói "Người bị thần ô uế ám". Đó là lời Chúa.

 

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha” (Mc 3,26).

 

Như Mẹ: Các luật sĩ và nhóm Pharisêu đã quy gán cho Chúa Giêsu cái mác “dựa vào quyền lực của Satan”. Họ không biết rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên Người có sức mạnh trên mọi sự. Điều Chúa Giêsu làm rõ ràng trước mắt họ, nhưng họ không tin, mà lại cho rằng Chúa Giêsu dựa vào quyền lực của ma quỷ. “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ bị diệt vong và ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha”.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin đổ tràn đầy tâm hồn chúng con ơn sủng của Chúa Thánh Thần, để chúng con nên chứng nhân trung thành và nhiệt tình về tình Chúa yêu thương nhân loại dường bao.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin Mẹ dạy chúng con sống tâm tình con thảo theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui