22/02/2018
1237

22.02.2018

Thứ Năm – Tuần 1 MC

LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ

 

Tin Mừng: Mt 16,13-19

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!" Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).

 

Như Mẹ: Ông Phêrô là một người ít học, lại  xuất thân từ nghề chài lưới thấp hèn. Mặc dù có nguồn gốc và địa vị thấp kém nhưng ông Phêrô lại được Chúa Giêsu chọn để tiếp tục sứ vụ của Chúa ở trần gian. Chúa chọn người thấp kém để lèo lái con thuyền Giáo Hội, và qua đó cho chúng ta thấy Giáo Hội là công trình của Chúa.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha và các mục tử trong Giáo Hội. Xin cho các ngài ngày càng nhiệt tình hơn với sứ vụ mà Chúa đã trao phó. Xin ban cho Giáo Hội có thêm nhiều thợ gặt lành nghề.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin Mẹ đồng hành với các môn đệ của Chúa trên hành trình rao giảng Tin Mừng về Nước Trời.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng