23/02/2018
1284

23.02.2018

Thứ Sáu – Tuần 1 MC

Th. Pôlycarpô

 

Tin Mừng: Mt 5,20-26

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!" Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa” (Mt 5,22).

 

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết rằng Chúa không cần hình thức, Chúa chỉ cần chúng ta thành tâm sống giới luật của Chúa cách trọn vẹn: Luôn biết yêu thương và tha thứ, đó là lễ vật đẹp lòng Ngài. Giáo huấn Chúa dạy là luật yêu thương. Yêu thương thì không oán giận, không làm hại anh em mình. Yêu thương là chu toàn luật Chúa vậy.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, lời mời tha thứ và không giận ghét luôn là một đòi hỏi của luật yêu thương. Xin cho chúng con khát khao sống giáo huấn mà Chúa dạy hôm nay, đó là: không giận ghét ai, nhưng một lòng tôn trọng tha nhân.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, xin Mẹ sưởi ấm trái tim và tâm hồn chúng con bằng ngọn lửa nhân từ của Mẹ, để chúng con biết yêu thương anh chị em mình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương