23/04/2018
1059

23.04.2018

Thứ Hai – Tuần 4 PS

Th. George, tđ

 

Tin Mừng: Ga 10,1-10

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ".

Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy” (Ga 10,8).

 

Như Mẹ: Chúng ta chỉ là một thụ tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên vũ trụ này là để cho con người chúng ta. Thế nên, chúng ta không thể tự mãn với những gì mình đang có, nhưng phải biết tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời biết chia sẻ ơn ban đó cho người khác.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, hằng ngày chúng con đón nhận biết bao ơn lành từ Chúa. Chúng con chưa thực sự quý trọng những ơn ban này, và cũng thường vô ơn với Chúa, và thờ ơ với anh em. Xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa và biết sẵn sàng chia sẻ cho tha nhân.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin cho những nhà lãnh đạo quốc gia biết tích cực góp phần xây dựng cuộc sống của người dân để họ được an cư lạc nghiệp mà phụng sự Chúa.

 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui