24/02/2018
1139

24.02.2018

Thứ Bảy – Tuần 1 MC

 

Tin Mừng: Mt 5,43-48

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44).

 

Như Mẹ: Con người chúng ta vốn mỏng dòn, yếu đuối, chỉ biết yêu những người yêu mình. Nhưng qua ánh sáng của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm một việc khó hơn là yêu thương cả những người căm ghét và làm hại chúng ta nữa. Như vậy chúng ta mới xứng đáng là con cái của Thiên Chúa.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một thần khí mới, một trái tim mới để chúng con vượt qua cái tôi ích kỉ hẹp hòi, biết yêu thương tha nhân, nhất là kẻ thù của chúng con như lời Chúa dạy. Xin cho những kẻ hay làm hại chúng con, biết nhận ra lỗi lầm của mình mà sửa đổi. 

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, xin cho những ai đang sống trong thù hận biết sống bao dung hơn, để lòng được thảnh thơi.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui