24/08/2019
1280
24.08.2019
Thứ Bảy XX Thường Niên
Thánh Batôlômêô, Tông Đồ
 
Tin Mừng: Ga 1,45-51
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
 
Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: "Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét". Nathanael đáp: "Bởi Nadarét nào có cái chi hay?" Philipphê nói: "Hãy đến mà xem".
 
Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". Nathanael đáp: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi". Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa". Và Người nói với ông: "Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Trước khi Philipphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi” (Ga 1,48).
 
Như Mẹ: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ; biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa” (Tv 38). Ngài biết rõ chúng ta, và Ngài mời gọi chúng ta đi theo Ngài như đã mời gọi Barthôlômêô! Khi dám đi theo Ngài, Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên những con người mới.
 
Với Mẹ: Chúa thấu suốt mọi sự trên trời dưới đất, và kể cả những gì sâu kín trong tâm hồn con người. Xin Cha cho con người ngày nay, đặc biệt là các nhà khoa học, nhận biết và tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, là Đấng làm chủ mọi loài và là Cha giàu lòng xót thương.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, Mẹ luôn tin nhận Chúa, ước gì chúng con biết noi theo Mẹ mà hiểu biết, tin tưởng, cậy trông và hết lòng yêu mến N
114.864864865135.135135135250