27/03/2020
721

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ: Thứ Sáu, ngày 27.03.2020

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 7, 1-2. 10. 25-3).

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo.

Có một số người ở Giêrusalem nói: "Đây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Đấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Đấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu".

Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: "Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Đấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta". Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người. Đó là lời Chúa. 
 

Suy niệm và cầu nguyện

“Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô” (Ga 7,26).

Như Mẹ: Người Do Thái tranh luận về thân thế của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chứng tỏ mình là Đấng Cứu Thế, nhưng họ không chịu tin. Họ chia rẽ nhau: kẻ thì khước từ, kẻ thì lên án Chúa. Họ nghĩ rằng họ đã biết được nguồn gốc, xuất thân của Chúa, nên họ không tin Người là Đấng Cứu Thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống có biết bao thử thách và cám dỗ khiến nhiều lúc niềm tin vào Chúa của chúng con bị suy yếu, thậm chí sai lạc. Xin cho chúng con luôn tìm đến Chúa Giêsu Thánh Thể và bước vào tương quan sống động với Người, để chúng con có thể làm chứng cho Người trong thế giới hôm nay.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin thêm lòng tin và lòng mến Chúa trong chúng con.

Trong Mẹ: 114.864864865135.135135135250