28/07/2017
782

28.07.2017

Thứ Sáu – Tuần 16 TN – Năm A

 

Tin Mừng: Mt 13,18-23

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".  Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Kẻ nghe Lời và hiểu thì tất nhiên sinh hoa kết quả” (Mt 13,23).

 

Như Mẹ: Qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu muốn nhắc chúng ta xem lại thái độ chúng ta đón nhận

114.864864865135.135135135250