28/12/2017
1022

28.12.2017

Thứ Năm

Các thánh anh hài

 

Tin Mừng: Mt 2,13-18

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

 

Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người". Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrođê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập".

Bấy giờ Hêrođê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

 “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập,... vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi” (Mt 2,13).

 

 

Như Mẹ:Sự sống thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa mới có quyền trên sự sống của con người. Chúa Giêsu là Chúa, nên Ngài có quyền trên sự sống của con người. Ngài đã chấp nhận sinh ra trong hình dạng của một hài nhi; còn Hêrôđê chỉ là phàm nhân nhưng lại muốn dành cái quyền sinh sát về cho mình. Thật nghịch lý.

 

Với Mẹ:Chúa là vua của muôn loài thụ tạo, thế mà Chúa lại phải chạy trốn trước bạo quyền. Xin cho những người mẹ đang có ý định phá thai nhận ra rằng thai nhi có quyền được sinh ra và được sống như một con người.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi,xin nâng đỡ các bà mẹ công giáo để họ biết giáo dục con cái theo luật Chúa.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng