29/07/2017
668

29.07.2017

Thứ Bảy – Tuần 16 TN – Năm A

th. Martha

 

Tin Mừng: Lc 10,38-42

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị ai lấy mất". Ðó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá” (Lc 10,41).

 

Như Mẹ: Bài Tin Mừng trình bày hai hình ảnh: cô Mácta lo lắng bận rộn với công việc, còn cô em Maria lại say mê ng

114.864864865135.135135135250