29/10/2019
1675

29.10.2019

Thứ Ba

Tuần 30 TN

 

Tin Mừng: Lc 13,18-21

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó".

Người lại phán rằng: "Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men".    

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình” (Lc 13,20).

 

Như Mẹ: Hôm nay Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn hạt cải nhỏ bé này để nói về Nước

114.864864865135.135135135250