29/12/2017
1903

29.12.2017

Thứ Sáu

Tuần bát nhật GS

 

Tin Mừng: Lc 2,22-35

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

 

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa", và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là "một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con".

Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

"Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: "Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

 “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi” (Lc 2,29).

 

 

Như Mẹ:Cuộc đời là một chuyến đi. Sinh ra là để chuẩn bị cho ngày lìa cõi thế này. Sau khi đã sống và đã chạm đến Con Đấng Tối Cao, cụ già Simeon ước ao được ra đi trong an bình. Thiên Đàng mới là cùng đích và quê hương đích thực của con người. Để tới đó được, con người cần phải đi trên con đường Giêsu, bởi vì chỉ có Giêsu là con đường dẫn về chốn bình an vĩnh hằng.

 

Với Mẹ:Chúa là nguồn mạch bình an của con người. Xin ban bình an cho những ai đang sống trong lo âu sợ hãi. Và xin Chúa cũng thương nâng đỡ những người già cả đang phải sống trong cô đơn, tìm được niềm an ủi nơi Ngài.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ thương cứu giúp những ai đang sống trong lao nhọc vì cơm áo gạo tiền. Xin cho họ biết tìm đến ẩn náu nơi Trái Tim Chúa Giêsu.

 

Trong Mẹ:   Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 

 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương