14/10/2015
2389
Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã có suy niệm: „ Những mầu nhiệm tràng chuỗi kinh mân côi như những cửa sổ. Ánh sáng của Chúa Giêsu chiếu dọi xuyên qua đó khiến ta có thể nhìn ngắm thế giới rõ ràng.“

Theo dấu vết suy niệm của ngài, xin cùng ngắm nhìn cuộc đời qua năm khung cửa sổ mầu nhiệm năm sự sáng do chính đức cố giáo hòang lập ra.

Cửa sổ thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Khi bắt đầu khởi sự việc trọng đại công khai thường có lễ nghi nhậm chức long trọng. Nhưng Chúa Giêsu bắt đầu việc loan báo Tin mừng nước Thiên Chúa không như thế. Trái lại Ngài đến sắp hàng xin Thánh Gioan tẩy giả ban cho phép rửa tại bờ sông Giođan ( Mt 3,13-17). 

Việc làm này của Chúa Giêsu hoàn toàn ngoài sự mong chờ của mọi người đối với một Đấng cứu thế đến từ trời cao. Nhưng qua đó Chúa Giêsu muốn nói: Con đường phép rửa nơi Thánh Gioan tẩy gỉa bên sông Giođan là con đường của mọi người. 

Qua đó Chúa Giêsu nhắn nhủ Ngài là một người sống trong lòng người dân ngoài xã hội. Ngài muốn gần gũi cùng hoàn toàn cho mọi người. Và Ngài cũng cần sự trợ giúp của Trời cao. 

Cửa sổ thứ hai: Đức Chúa Giêsu làm phé
114.864864865135.135135135250