14/02/2020
9345
LTS: Nguyên bản tiếng Anh của bài viết này là do Cha Robert J. Fox - Chủ Nhiệm Tờ Báo Đức Mẹ Fatima viết ra. Linh mục Fox cũng là vị linh mục thường xuyên cử hành Thánh Lễ tại Đền Thờ Thánh Thể ở Hanceville, AL do Mẹ Angelica thành lập. Bài viết được trích từ trang web: Mẹ của Các Dân Tộc tại địa chỉ: http://motherofallpeoples.com, và được dịch ra thành 3 bài nhỏ để chúng ta cùng tham khảo.

Có một sức mạnh nào đó trong việc cầu nguyện và lần chuổi Mân Côi. Mời các bạn hãy cùng tôi khám phá ra sức mạnh đó - một sức mạnh vốn có thể làm đổi thay cả thế giới; một sức mạnh có thể hoán chuyển các gia đình; và một sức mạnh có thể làm đổi thay chính từng người trong chúng ta. Cứ mỗi lần chúng ta lần hạt Mân Côi, thì quỷ Satan bị mất thế đứng trên trần gian này. Cứ bất kỳ nơi đâu mà có lời nguyện cầu từ trái tim, thì khi đó quỷ Satan không còn thể nào sống xót được nữa. 

Khi chúng ta nói về “sức mạnh của chuổi Mân Côi,” tức là chúng ta nói về sức mạnh siêu nhiên mà Thiên Chúa lan tỏa cho chúng ta. Sức mạnh này được lan tỏa ra khi chúng ta suy gẫm về 20 Mầu Nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, vốn cũng chính là linh hồn của Chuổi Mân Côi. Từ đó, chúng ta ngắm nhìn lên gương mặt của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, và chúng ta làm điều này cùng với sự kết hiệp của Trái Tim Vô Nhiểm của Người Mẹ của Ngài.

Để cộng tác với Thiên Chúa và Mẹ của Ngài trong việc giải tỏa ra sức mạnh của Chuổi Mân Côi, chúng ta phải thật sự lồng vào được trong chính tâm hồn của Chuổi Mân Côi. Thế tâm hồn của Chuổi Mân Côi chính là gì? 

Thưa, tâm hồn của Chuổi Mân Côi chính là sự trầm ngâm suy niệm trong sự thinh lặng. Tâm hồn của Chuổi Mân Côi chính là việc trầm ngâm suy niệm về các mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô như chính Ngài đã từng sống trên trần gian này. Những mầu nhiệm thiêng liêng này xứng đáng cho sự cứu rỗi của chúng ta và sự cứu rỗi cho cả thế giới. Khi chúng ta lần hạt Mân Côi, chúng ta đặt chính chúng ta trong sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô như thể là Ngài đã sống trong 20 mầu nhiệm đó. Những mầu nhiệm của Chúa Kitô trở thành những Mầu Nhiệm của Chuổi Mân Côi, và rồi những mầu nhiệm đó trở thành những mầu nhiệm của chúng ta. Chúng ta tự nhận dạng ra chính chúng ta bằng những mầu nhiệm của chính Thiên Chúa của chúng ta; chúng ta bước vào các mầu n
114.864864865135.135135135250