27/02/2020
2425
LTS: Trong những ngày này, cả thế giới đang lo sợ trước sự lây lan nhanh chóng của nạn dịch Virus Corona. Thiết tưởng, để tránh khỏi những tai ương và sự dữ đang hoành hành đe doạ đến sự tồn vọng của nhân loại, chúng ta cần phải cầu nguyện, cầu nguyện với CHUỖI MÂN CÔI. Đó là cách, để nhờ Mẹ Thương Xót, chúng ta xin Chúa cứu chúng ta thoát khỏi mọi sự dữ. Xin mời quý vị đọc lại bài suy tư của Đức cha GB. Bùi Tuần.
+++


Tháng 10 được gọi là tháng Mân Côi. Tháng này, con cái Đức Mẹ hướng lòng mình về Đức Mẹ một cách đặc biệt. Đặc biệt có nghĩa là yêu mến Đức Mẹ hơn, dâng lên Đức Mẹ nhiều đoá hoa mân côi hơn, thực thi những điều Đức Mẹ dạy một cách nhiệt tình hơn. 


Riêng tháng 10 năm nay, tôi suy nghĩ nhiều hơn đến biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Lòng, trí tôi nhớ lại những gì Đức Mẹ đã dạy và đã làm ngày 13-10-1917. Đúng là có sự gì đáng ta phải sợ. Đúng là có sự gì đó thực sự khiến ta phải cầu xin để được cứu thoát.

Vì thế, tôi chọn cho tháng 10 năm nay của tôi một chủ đề gợi ý. Chủ đề đó là: “Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ”. Câu này là câu cuối của kinh Lạy Cha. Tôi thấy câu này là lời cầu rất hợp với ý Đức Mẹ trong lần Người hiện ra lần cuối ở Fatima.

Tôi xin phép được chia sẻ chọn lựa của tôi. Tôi sẽ đề cập đến 3 điểm sau đây:

1. Khi cầu xin Chúa cứu chúng ta khỏi mọi sự dữ, thì sự dữ nói chung được hiểu thế nào? 

2. Ta xin Chúa cứu ta khỏi những sự dữ nào cách riêng? 

3. Ta phải cộng tác thế nào vào lời cầu xin Chúa cứu ta khỏi sự dữ?

1. Sự dữ nói chung được hiểu thế nào?

Nói chung, thế giới sự dữ rất mênh mông. Thí dụ:

114.864864865135.135135135250