27/02/2020
3571
LTS: Trong những ngày này, cả thế giới đang lo sợ trước sự lây lan nhanh chóng của nạn dịch Virus Corona. Thiết tưởng, để tránh khỏi những tai ương và sự dữ đang hoành hành đe doạ đến sự tồn vọng của nhân loại, chúng ta cần phải cầu nguyện, cầu nguyện với CHUỖI MÂN CÔI. Đó là cách, để nhờ Mẹ Thương Xót, chúng ta xin Chúa cứu chúng ta thoát khỏi mọi sự dữ. Xin mời quý vị đọc lại bài suy tư của Đức cha GB. Bùi Tuần.
+++


Tháng 10 được gi là tháng Mân Côi. Tháng này, con cái Đc M hướng lòng mình v Đc M mt cách đc bit. Đc bit có nghĩa là yêu mến Đc M hơn, dâng lên Đc M nhiu đoá hoa mân côi hơn, thc thi nhng điu Đc M dy mt cách nhit tình hơn.
Riêng tháng 10 năm nay, tôi suy nghĩ nhiu hơn đến biến c Đc M hin ra Fatima Lòng, trí tôi nh li nhng gì Đc M đã dy và đã làm ngày 13-10-1917. Đúng là có s gì đáng ta phi s. Đúng là có s gì đó thc s khiến ta phi cu xin đ được cu thoát.
Vì thế, tôi chn cho tháng 10 năm nay ca tôi mt ch đ gi ý. Ch đ đó là: Xin cu chúng con khi mi s d. Câu này là câu cui ca kinh Ly Cha. Tôi thy câu này là li cu rt hp vi ý Đc M trong ln Người hin ra ln cui Fatima.
Tôi xin phép được chia s chn la ca tôi. Tôi s đ cp đến 3 đim sau đây:
1. Khi cu xin Chúa cu chúng ta khi mi s d, thì s d nói chung được hiu thế nào?
2. Ta xin Chúa cu ta khi nhng s d nào cách riêng?
3. Ta phi cng tác thế nào vào li cu xin Chúa cu ta khi s d?
 
1. S d nói chung được hiu thế nào?
Nói chung, thế gii s d rt mênh mông. Thí d:
a) S d trong lĩnh vc vt cht, như: đói nghèo, bnh tt, các thiên tai, các th ô nhim môi trường, các tai nn, các th chiến tranh.
b) S d trong lĩnh vc chân lý, như: nhng sai lm trong vic tiếp thu thông tin, trong cái nhìn, trong phán đoán, trong lượng giá, trong phn ng. Có nhng sai lm thuc trách nhim cá nhân. Có nhng sai lm thuc trách nhim mt tp th, mt nhóm, mt cng đoàn. Có nhng sai lm thuc trách nhim c mt b máy chính sách và ch trương.
c) S d trong lĩnh vc luân lý, như: hình thc đúng là đo đc thì li coi là không đo đc. Vic đúng là ti thì li coi là không có ti. Tình hình hin nay đang có khuynh hướng bình thường hoá ti li là mt s d rt nguy him.
d) S d trong lĩnh vc tín lý, như: điu phi tin thì li nghi ng. Điu mê tín thì li tìm đến. Hin tượng tin Li Chúa mt cách hi ht như đang xy ra nhiu nơi là mt s d rt đáng báo đng.
e) S d trong lĩnh vc qu d, như: coi thường thế gii qu đang rt ph biến. Thế gii đen ti ca qu là mt hin hu có thc gn ta. Kinh Thánh cnh báo ta điu đó. Nhưng chúng ta nhiu khi không tnh thc, li còn sng tho hip vi chúng.
f) S d trong lĩnh vc áp lc, như: Có nhng áp lc đến t bên ngoài làm ta khó gi được t ch. Có nhng áp lc tim n t bên trong ta khiến ta khó sng khách quan và thanh thn.
Thoáng nhìn nhng s d k trên, chúng ta thy con người ca ta thường xuyên có nguy cơ b các s d tn công. Thoát khi chúng là chuyn không d. Vì thế, ta va làm hết sc đ cu mình, va cu xin Chúa cu ta.
Trong các s d, có mt s rt đáng s, ta phi xin Chúa cu ta cách riêng.
 
2. My s d ta cu xin Chúa mt cách đc bit đ thoát khi
Tôi thy có 3 s d này:
a) Không thc thi thánh ý Chúa
Phúc Âm cho thy: Sut đi trên trn thế, Chúa Giêsu ch quan tâm đến vic thc thi thánh ý Chúa Cha. Lương thc ca Thy là làm theo ý Chúa Cha (Ga 4,34). vườn cây Du, khi tình hình tr nên bi đát, Chúa Giêsu đã cu nguyn: Ly Cha, nếu Cha mun, xin Cha cho con khi ung chén này. Tuy vy, xin đng làm theo ý con, nhưng xin theo ý Cha mà thôi (Lc 22,41).
Biết được thánh ý Chúa và thc thi thánh ý Chúa là chuyn không d. Nhưng đó li là chuyn cc k quan trng. Chúa Giêsu qu quyết: Không phi bt c ai thưa vi Thy: Ly Chúa, ly Chúa, thì được vào Nước Tri c đâu. Nhưng ch ai thi hành ý mun ca Cha Thy là Đng ng trên tri mi được vào mà thôi (Mt 7,21).
Làm theo thánh ý Chúa là đnh hướng đu tiên ca tu đc. Không phi đnh hướng mt ln, mà c sut đi. Li Chúa và Chúa Thánh Thn s soi dn trên thc tế. Tình hình tng lúc tng nơi, tu theo tng người s sáng lên thánh ý Người. Nếu không khiêm tn đón nhn, ta s đi vào nhng sai lm: đó là mt s d khng khiếp.
b) Mt s sng ân sng ca Chúa và mt linh hn
“Vì nếu người ta được c thế gii, mà phi thit mt mng sng mình, thì nào có li gì? (Mt 16,26). Li Chúa phán trên đây thc là dt khoát, thc là đáng s. Mt mng sng mình, tc là mt s sng ân sng ca Chúa và mt linh hn, đó là mt s d không gì ví được.
c) Phi pht đi đi trong ho ngc
Có ho ngc và có nhng người b ném xung đó, đây là mt cnh báo được Chúa nói nhiu ln trong Phúc Âm. Xin đc li d ngôn ông ăn mày Ladarô và nhà phú h (x. Lc 16,19-31). Cũng nên đc thêm nhng li Chúa phán v cuc phán xét chung (x. Mt 25,31-45).
Fatima, Đc M cũng đã cho ba tr nhìn thy cnh ho ngc và nhng ai b pht trong đó. Thc là rùng rn.
Ch trong hi tâm, và tin vào li Chúa và tin s cnh báo ca Đc M, chúng ta mi thy thm thía: s không thc thi ý Chúa, s mt đi sng ân sng và mt linh hn, s sa ho ngc là nhng s d ghê gm. Ta phi xin Chúa cu thoát ta. Ta phi cu nguyn, và cũng phi cng tác vào li cu nguyn: Xin cu chúng con khi mi s d.
 
3. Cng tác vào li cu nguyn xin cu chúng con khi mi s d
Phi cng tác ít ra bng nhng vic này:
a) Khiêm nhường và biết s
Tu đc thường khuyên chúng ta nên luôn có thái đ khiêm tn, nhn mình yếu đui, hèn mn. Kh năng sai lm nơi ta là rt ln. Thái đ kiêu căng, c chp nơi ta không hoàn toàn d khng chế. Lch s cho ta thy có nhng liu lĩnh t đc đã đưa ti mt chui dài tai ho rt đáng tiếc.
b) Đn t v nhng gì đã và đang sai phm
Đn t bng nhng vic hy sinh, phc v, yêu thương trong phm vi Chúa đòi hi. Hin nay, tình trng bt n đang xy ra ph biến trong tng cá nhân, trong tng gia đình, trong tng cng đoàn, trong tng đa phương. Nếu chúng ta biết lng nghe ý Chúa, biết dn thân vào vic làm cho nhng tình hình đó bt bt n theo ý Chúa, thì thiết tưởng đó cũng là nhng vic đn t đp lòng Chúa.
c) Hết lòng cy tin vào lòng thương xót Chúa và trái tim nhân t ca M. Sng như tr thơ. Nhìn lên M vi tt c tâm tình khiêm tn đơn sơ tin cy.
Ly M Maria, s hiu biết ca M thc là sâu xa. Tình thương ca M thc là bao la. M biết con và hoàn cnh ca con hơn chính con. M nhìn rõ đâu là nhng s d gây nguy hi cho con nht là v phn hn. Xin M thương bên con. Xin M cu bu vi Chúa cu con khi mi s d, nt là nhng s d him nghèo cho phn ri. Con xin phó thác mình con cho trái tim M. Xin gìn gi con trong tình thương ca M mãi mãi muôn đi. Amen.
 
ĐGM. Bùi Tun
114.864864865135.135135135250