Ngày 16 Tháng 12 - Đức Nữ Có Tài Có Phép. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 16 Tháng 12 - Đức Nữ Có Tài Có Phép. Cầu Cho Chúng Con / 1617 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   NHƯ MỘT VẦNG TRĂNG     ÐK. Như một vần trăng, vầng trăng tuyệt vời. Muôn ngàn tia sáng lunh linh chốn thiên cung. Muôn ngàn đoá hồng khoe màu đẹp xinh. Hương băng trinh say đắm trong tình Người. Maria Trinh Vương mến ...
Ngày 15 Tháng 12 - Đức Nữ Rất Đáng Ngợi Khen. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 15 Tháng 12 - Đức Nữ Rất Đáng Ngợi Khen. Cầu Cho Chúng Con
/ 1831 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   NHƯ MỘT VẦNG TRĂNG     ÐK. Như một vần trăng, vầng trăng tuyệt vời. Muôn ngàn tia sáng lunh linh chốn thiên cung. Muôn ngàn đoá hồng khoe màu đẹp xinh. Hương băng trinh say đắm trong tình Người. Maria Trinh Vương mến ...
Ngày 14 Tháng 12 - Đức Nữ Rất Đáng Kính Chuộng. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 14 Tháng 12 - Đức Nữ Rất Đáng Kính Chuộng. Cầu Cho Chúng Con
/ 1413 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   ÐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ     ÐK. Lạy Mẹ Fatima. Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ủi an vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.     1. Từ nay ...
Ngày 13 Tháng 12 - Đức Nữ Cực Khôn Cực Ngoan. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 13 Tháng 12 - Đức Nữ Cực Khôn Cực Ngoan. Cầu Cho Chúng Con
/ 1617 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ AVE MARIA, DÂNG LỜI CHÀO MẸ 1. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn mầu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo. Con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ...
Ngày 12 Tháng 12 - Đức Mẹ Sinh Chúa Cứu Thế. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 12 Tháng 12 - Đức Mẹ Sinh Chúa Cứu Thế. Cầu Cho Chúng Con
/ 1732 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ MẸ CHÚA VINH QUANG   ÐK. Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang sáng hơn sao bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn. Mẹ chiếu anh sáng trời tươi dẫn ai lạc bước trên đường. Ðồng tiến Ðức Nữ thiên đàng tiếng con ca hát dịu dàng. Dẫu muôn nguy ...
Ngày 11 Tháng 12 - Ðức Mẹ Sinh Chúa Tạo Thiên Lập Địa. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 11 Tháng 12 - Ðức Mẹ Sinh Chúa Tạo Thiên Lập Địa. Cầu Cho Chúng Con
/ 2243 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG 1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.   ÐK. Mẹ Maria! ...
​Ngày 10 Tháng 12 - Ðức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Cầu Cho Chúng Con
​Ngày 10 Tháng 12 - Ðức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Cầu Cho Chúng Con
/ 2481 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   CHÚT TÌNH CON THƠ     1. Mẹ ơi, trên trần gian con chưa thấy ai, đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Mẹ ơi, con biết rằng tình Mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ.     ÐK. Mẹ nguồn cậy trông ...
Ngày 09 Tháng 12 - Ðức Mẹ Cực Mầu Cực Nhiệm. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 09 Tháng 12 - Ðức Mẹ Cực Mầu Cực Nhiệm. Cầu Cho Chúng Con
/ 2609 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   MẸ NGUỒN CẬY TRÔNG     1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Ðoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.     ÐK. Mẹ nguồn cậy trông ...
Ngày 08 Tháng 12 - Ðức Mẹ Rất Đáng Yêu Mến. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 08 Tháng 12 - Ðức Mẹ Rất Đáng Yêu Mến. Cầu Cho Chúng Con
/ 2636 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   KÌA BÀ NÀO     ÐK. Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận, Bà là ai     1. Bà là ...
Ngày 07 Tháng 12 - Ðức Mẹ Chẳng Vướng Bợn Nhơ. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 07 Tháng 12 - Ðức Mẹ Chẳng Vướng Bợn Nhơ. Cầu Cho Chúng Con
/ 2780 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   HOA MÂN CÔI   ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.   1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng ...
Ngày 06 Tháng 12 - Ðức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 06 Tháng 12 - Ðức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng. Cầu Cho Chúng Con
/ 2630 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   KÌA AI   1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng Sao Mai, về đây quên lãnh những ngày truân chuyên.   2. Kìa ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu. Về đây Mẹ ...
Ngày 05 Tháng 12 - Ðức Mẹ Cực Thanh Cực Tịnh. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 05 Tháng 12 - Ðức Mẹ Cực Thanh Cực Tịnh. Cầu Cho Chúng Con
/ 2685 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   XIN VÂNG (LM. MI TRẦM)   1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin ...
Ngày 04 Tháng 12 - Ðức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 04 Tháng 12 - Ðức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa. Cầu Cho Chúng Con
/ 2728 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   ÐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ     ÐK. Lạy Mẹ Fatima. Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ủi an vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.     1. Từ nay ...
​Ngày 03 Tháng 12 - Ðức Mẹ Chúa Kitô. Cầu Cho Chúng Con
​Ngày 03 Tháng 12 - Ðức Mẹ Chúa Kitô. Cầu Cho Chúng Con
/ 2486 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   MẸ ĐẦY ƠN PHÚC (LM. THÀNH TÂM)   ÐK. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, đời đời diễm phúc, Chúa ở cùng Mẹ. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, là người diễm phúc đã sinh Con Chúa Trời. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Trên đường ...
​Ngày 02 Tháng 12 - Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Trên Hết Các Kẻ Đồng Trinh. Cầu Cho Chúng Con
​Ngày 02 Tháng 12 - Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Trên Hết Các Kẻ Đồng Trinh. Cầu Cho Chúng Con
/ 2150 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   CA DAO MẸ DỊU HIỀN   ÐK. Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang. Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang. Mẹ là tiếng hát ru êm giữa đêm hè vắng. Mãi mãi Mẹ là mây trời biển rộng thênh thang.   1. Ði trong ân ...
​Ngày 01 Tháng 12 - Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời. Cầu Cho Chúng Con
​Ngày 01 Tháng 12 - Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời. Cầu Cho Chúng Con
/ 2926 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   HOA MÂN CÔI   ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.   1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng ...
Ngày 30 Tháng 11 - Xin Mẹ Cầu Bầu Cho Các Linh Hồn
Ngày 30 Tháng 11 - Xin Mẹ Cầu Bầu Cho Các Linh Hồn
/ 2074 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   MẸ NGUỒN CẬY TRÔNG     1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Ðoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.     ÐK. Mẹ nguồn cậy trông ...
Ngày 29 Tháng 11 - Xin Mẹ Cầu Bầu Cho Các Linh Hồn
Ngày 29 Tháng 11 - Xin Mẹ Cầu Bầu Cho Các Linh Hồn
/ 2025 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   MẸ ÐẸP TƯƠI   1. Mẹ Ma-ri-a đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời. Vầng trăng lung linh trời đêm so với Mẹ còn kém xa.   2. Mẹ như hoa thơm ngàn hương luôn tỏa bay chín tầng trời. Mọi ô nhơ không hề vương, ôi xác hồn Mẹ ...