Ngày 06 Tháng 04 - Nữ Vương Các Thánh Tổ Tông. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 06 Tháng 04 - Nữ Vương Các Thánh Tổ Tông. Cầu Cho Chúng Con / 2306 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   KÌA AI   1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng Sao Mai, về đây quên lãnh những ngày truân chuyên.   2. Kìa ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu. Về đây Mẹ ...
Ngày 05 Tháng 04 - Nữ Vương Các Thánh Thiên Thần. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 05 Tháng 04 - Nữ Vương Các Thánh Thiên Thần. Cầu Cho Chúng Con
/ 2318 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   XIN VÂNG (LM. MI TRẦM)   1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin ...
Ngày 04 Tháng 04 - Ðức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 04 Tháng 04 - Ðức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu. Cầu Cho Chúng Con
/ 3052 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   ÐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ     ÐK. Lạy Mẹ Fatima. Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ủi an vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.     1. Từ nay ...
​Ngày 03 Tháng 04 - Ðức Bà Yên Ủi Kẻ Âu Lo. Cầu Cho Chúng Con
​Ngày 03 Tháng 04 - Ðức Bà Yên Ủi Kẻ Âu Lo. Cầu Cho Chúng Con
/ 3021 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   MẸ ĐẦY ƠN PHÚC (LM. THÀNH TÂM)   ÐK. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, đời đời diễm phúc, Chúa ở cùng Mẹ. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, là người diễm phúc đã sinh Con Chúa Trời. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Trên đường ...
​Ngày 02 Tháng 04 - Ðức Bà Bầu Chữa Kẻ Có Tội. Cầu Cho Chúng Con
​Ngày 02 Tháng 04 - Ðức Bà Bầu Chữa Kẻ Có Tội. Cầu Cho Chúng Con
/ 2822 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   CA DAO MẸ DỊU HIỀN   ÐK. Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang. Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang. Mẹ là tiếng hát ru êm giữa đêm hè vắng. Mãi mãi Mẹ là mây trời biển rộng thênh thang.   1. Ði trong ân ...
​Ngày 01 Tháng 04 - Ðức Bà Cứu Kẻ Liệt Kẻ Khốn. Cầu Cho Chúng Con
​Ngày 01 Tháng 04 - Ðức Bà Cứu Kẻ Liệt Kẻ Khốn. Cầu Cho Chúng Con
/ 2073 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   HOA MÂN CÔI   ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.   1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng ...
Ngày 31 Tháng 03 - Ðức Nữ Cực Khôn Cực Ngoan. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 31 Tháng 03 - Ðức Nữ Cực Khôn Cực Ngoan. Cầu Cho Chúng Con
/ 2005 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   CHUỖI NGỌC VÀNG KINH    1. Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi, ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca, tung hô danh Mẹ, Mẹ Ma-ri-a. Xin dâng lên Mẹ cành hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát tỏa ngát hương hoa, xin dâng lên Mẹ, Mẹ ...
Ngày 30 Tháng 03 - Ðức Mẹ Sinh Chúa Cứu Thế. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 30 Tháng 03 - Ðức Mẹ Sinh Chúa Cứu Thế. Cầu Cho Chúng Con
/ 2188 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   MẸ NGUỒN CẬY TRÔNG     1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Ðoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.     ÐK. Mẹ nguồn cậy trông ...
Ngày 29 Tháng 03 - Ðức Mẹ Sinh Chúa Tạo Thiên Lập Địa. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 29 Tháng 03 - Ðức Mẹ Sinh Chúa Tạo Thiên Lập Địa. Cầu Cho Chúng Con
/ 2265 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   MẸ ÐẸP TƯƠI   1. Mẹ Ma-ri-a đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời. Vầng trăng lung linh trời đêm so với Mẹ còn kém xa.   2. Mẹ như hoa thơm ngàn hương luôn tỏa bay chín tầng trời. Mọi ô nhơ không hề vương, ôi xác hồn Mẹ ...
Ngày 28 Tháng 03 - Ðức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 28 Tháng 03 - Ðức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Cầu Cho Chúng Con
/ 2322 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   HOA MÂN CÔI   ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.   1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng ...
Ngày 27 Tháng 03 - Ðức Mẹ Cực Mầu Cực Nhiệm. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 27 Tháng 03 - Ðức Mẹ Cực Mầu Cực Nhiệm. Cầu Cho Chúng Con
/ 2322 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   NỮ VƯƠNG MÂN CÔI        ÐK. Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Ðàng, dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao mừng vui. ...
Ngày 26 Tháng 03 - Ðức Mẹ Rất Đáng Yêu Mến. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 26 Tháng 03 - Ðức Mẹ Rất Đáng Yêu Mến. Cầu Cho Chúng Con
/ 2219 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   TẬN HIẾN CHO MẸ   1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến. Phó thác nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bình yên.   2. Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn, trên đường con ...
Ngày 25 Tháng 03 - Ðức Mẹ Chẳng Vướng Bợn Nhơ. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 25 Tháng 03 - Ðức Mẹ Chẳng Vướng Bợn Nhơ. Cầu Cho Chúng Con
/ 2269 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   CON XIN DÂNG MẸ   ÐK. Mẹ ơi! Trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Ðời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu.   1. Trong khi ...
Ngày 24 Tháng 03 - Ðức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 24 Tháng 03 - Ðức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng. Cầu Cho Chúng Con
/ 2336 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   DÂNG MẸ   ÐK. Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh. Ðoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sư, là Mẹ con.   1. Con dâng Mẹ, ...
Ngày 23 Tháng 03 - Ðức Mẹ Cực Thanh Cực Tịnh. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 23 Tháng 03 - Ðức Mẹ Cực Thanh Cực Tịnh. Cầu Cho Chúng Con
/ 2458 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   LẠY MẸ XIN AN ỦI   ÐK. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.   1. Ớ Mẹ rất nhân từ. Mẹ quên sao được ...
Ngày 22 Tháng 03 - Ðức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 22 Tháng 03 - Ðức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa. Cầu Cho Chúng Con
/ 2370 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   KÌA BÀ NÀO     ÐK. Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận, Bà là ai     1. Bà là ...
​Ngày 21 Tháng 03 - Ðức Mẹ Chúa Kitô. Cầu Cho Chúng Con
​Ngày 21 Tháng 03 - Ðức Mẹ Chúa Kitô. Cầu Cho Chúng Con
/ 2603 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   HOA MÂN CÔI   ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.   1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng ...
Ngày 20 Tháng 03 - Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Trên Hết Các Kẻ Đồng Trinh. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 20 Tháng 03 - Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Trên Hết Các Kẻ Đồng Trinh. Cầu Cho Chúng Con
/ 1845 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   XIN VÂNG (LM. MI TRẦM)   1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin ...