11/11/2018
2365
HÁT VỀ MẸ

CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG

1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.
 
ÐK. Mẹ Maria! Ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.

2. Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường, vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu đương. Mẹ cứu giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời.

3. Nhưng đáng thương thay nhân loại đã trở lòng, làm nên mạo gai nhọn sắc rạch nát tim Mẹ lành. Mong ước Trinh Vương lượng tha thứ bao dung. Cho thế nhân bao tội lỗi, xin Ðức Mẹ thương tình.

4. Con muốn vang cung với thần thánh trên trời, và bao người lành dưới thế ngợi chúc Mẹ thiên đình. Cung chúc Trinh Vương chiều hôm với ban mai. Con muốn mến yêu Mẹ mãi, con mến yêu tận tình.
 
CÙNG NHAU SUY VỀ ĐỜI SAU
VỀ SỰ CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC LÀ NHỮNG LINH HỒN LÀNH THÁNH ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI 

1.- Có lời bà thánh Ca-ta-ri-na dạy rằng: Những linh hồn ở luyện ngục là những linh hồn lành thánh có lòng kính mến Đức Chúa Trời hơn mọi người lành thánh nhất ở thế gian này. Nhiều linh hồn khi còn sống ở thế gian đã hãm dẹp xác thịt, đã chê bỏ những sự sang trọng ở đời này, đã chống trả ma quỷ mạnh mẽ, đã đi đàng nhân đức trọn lành, và khi chết đã đầy công nghiệp đầy phúc đức. Các linh hồn ấy không còn phạm tội nữa, lại kính mến Chúa trên hết mọi sự. Và bởi vì các linh hồn ấy kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự như vậy, cho nên hằng vâng phục thánh ý Đức Chúa Trời công bằng đã ra lý đoán phạt mình, cùng vui lòng chịu phạt, chứ không phải chịu một cách miễn cưỡng đâu. Giả như các linh hồn có được phép ra khỏi luyện ngục tối tăm khốn nạn ấy khi chưa được vẹn sạch, thì chắc là không chịu ra, vì thà chịu khổ cực trong luyện ngục lâu năm, lâu tháng chẳng thà lên thiên đàng khi còn mắc ô uế, khi chưa được thanh sạch hoàn toàn. Các linh hồn luôn luôn tạ ơn Đức Chúa Trời đã thương dựng nên luyện ngục để thanh tẩy linh hồn mình, lại bắt chước ông thánh Gióp xưa, khi các sự khốn khó ập tới cùng một lúc, đã kêu lên rằng: Tạ ơn, ngợi khen danh thánh Đức Chúa Trời đời đời chẳng cùng. Amen.

Về phần ta, bấy lâu nay sao ta chẳng thương giúp các linh hồn? Từ nay mà đi, ta đừng tiếc công tiếc của giúp đỡ các linh hồn rất thánh và đáng thương dường ấy. Chẳng bao lâu, khi các linh hồn ấy đã được lên thiên đàng rồi thì sẽ báo ơn trả nghĩa, chẳng có quên ơn ta đâu. 

2.- Có lời đáng nhân đức kia nói rằng: Nếu Đức Chúa Trời còn thương ta là kẻ có tội lỗi xấu nết, chẳng có công nghiệp hay nhân đức gì, phương chi các linh hồn nơi luyện ngục, Người cùng thương hơn nữa. Các linh hồn ấy là như những viên đá, viên ngọc Đức Chúa Trời dùng để xây thành Giê-ru-sa-lem trên trời; lửa luyện ngục như là khí cụ Đức Chúa Trời dùng mà mài mà giũa cho nhẵn cho sáng. Đức Chúa Trời thấy các linh hồn phải chịu nhiều hình khổ dữ dằn lâu năm 

lâu tháng làm vậy thì thương lắm, nhưng vì Người là đấng rất công bằng rất thánh thiện, nên Người phải giam phạt, phải luyện lọc các linh hồn ấy cho đến khi thanh sạch hoàn toàn. Người ước ao đem các linh hồn ấy lên thiên đàng, cho nên khi thấy ai đọc kinh cầu nguyện làm việc lành phúc đức đền tội thay cho các linh hồn thì Người vui mừng lắm.

 Vậy ai kể được cho hết những lẽ rất mạnh giục lòng ta thương xót giúp đỡ các linh hồn. Ai nói được cho xiết các linh hồn ấy lành thánh và đáng thương chừng nào! Khi ta giúp đỡ kẻ đói khát nghèo túng thì ta chẳng rõ nó có đáng thương không; nhưng mà khi ta thương xót giúp đỡ các linh hồn thì chẳng khác gì như ta gieo hạt giống nơi đất tốt, mỗi hạt gieo xuống đất sẽ mọc lên sinh hạt gấp trăm, nghĩa là việc lành ta làm giúp đỡ các linh hồn sẽ làm ích cho các linh hồn và cho cả ta nữa. 

 Lạy Chúa là Đấng hay thương hay tha cho kẻ có tội cùng ước ao cho hết mọi người được rỗi linh hồn; xin Chúa thương các linh hồn con cái rất yêu dấu Chúa, xưa đã hết lòng làm tôi Chúa và bây giờ hãy còn kính mến Chúa hết lòng hết sức. Xin ghé mặt cực lành nhìn xem con cái Chúa đang chịu khổ sở trong luyện ngục, xin đem các linh hồn ấy lên thiên đàng. Amen

Thánh Tích

Trong dòng bà thánh Giéc-tơ-ru-đê coi sóc, có một nữ tu rất đạo đức, giữ luật phép nhà nhiệm nhặt, lại siêng năng đọc kinh cầu nguyện và chịu khó hãm mình hơn các chị em khác. Chẳng may chị phải bệnh nặng mà chết, bà thánh Giéc-tơ-ru-đê tin thật chị đã được lên thiên đàng ngay, nhưng bà vẫn cầu nguyện cho chị. Một hôm bà đang cầu nguyện cho chị thì Đức Chúa Trời cho bà xem thấy chị đang quỳ trước tòa Đức Chúa Giê-su, mình mặc áo trắng tinh, sáng chói nhưng mặt còn hơn buồn, đầu cúi xuống có vẻ như thẹn thò sợ hãi, không giám ngửa mặt lên trông xem Đức Chúa Giê-su. Bà thánh lấy làm lạ lắm liền than thở cùng Đức Chúa Giê-su rằng: Lạy Chúa nhân lành vô cùng, linh hồn này khi còn ở thế gian đã hết lòng làm tôi Chúa, nhân sao Chúa để cho nó phải lo buồn sầu não mà chẳng cho lên nơi thanh thản vui vẻ Chúa ngự? Bấy giờ Đức Chúa Giê-su nhìn chị bảo chị bước lên gần Người, nhưng chị run rẩy sợ hãi, lạy Đức Chúa Giê-su rồi lại lùi xuống. Bà thánh thấy thế càng lấy làm lạ hơn, không hiểu sự ấy là làm sao, liền hỏi chị rằng: Chúa bảo con bước đến cùng Chúa sao con không vâng, lại lùi xuống như vậy? chị thưa rằng: Lạy bà, con chưa thanh sạch cho trọn, cho đủ, dù mà Chúa có mở cửa thiên đàng với cho con vào thì con cũng chẳng dám vào; dù bà thấy con sáng láng lắm mặc lòng, nhưng con chưa xứng đáng chầu chực Chúa trên thiên đàng.

Vậy các linh hồn nơi luyện ngục bằng lòng chịu khổ cực và có lòng kính mến Đức Chúa Trời hết lòng hết sức, đến nỗi, dù mà có thể tránh hết mọi hình khổ luyện ngục mà lên thiên đàng ngay, các linh hồn ấy cũng chẳng muốn tránh, các linh hồn chẳng muốn mình lên thiên đàng khi thấy mình chưa được sạch cho trọn cho đủ. Ôi các linh hồn ở luyện ngục rất lành thánh và rất đáng thương là dường nào!

CẦU CHO CÁC LINH HỒN (Hát hoặc Đọc Thánh Vịnh)
 
Hát: Từ Vực Sâu
 

 
ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. 
 
1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. 
 
2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyền. 

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích-diên trông cậy Chúa Trời. 
 
Đọc Thánh Vịnh: Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm (129 {130})
 
Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa.

Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý,
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
 
KHẨN CẦU MẸ

KINH NHỜ MẸ ĐỀN TẠ CHÚA

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ là Đấng được Chúa Ba Ngôi quí yêu hơn hết mọi thụ tạo. Mẹ có dư đầy ơn phúc, vì Chúa đã ban cho Mẹ những đặc ân cao cả.

Chúng con xin hợp với Mẹ để tạ ơn Chúa vì những đặc ân cao cả ấy. Xin Mẹ bao phủ chúng con bằng những đặc ân của Mẹ, để chúng con xứng đáng đẹp lòng Chúa Toàn năng. Chúng con xin nhờ Mẹ để yêu mến, ca tụng và cảm tạ Chúa, vì những ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội, cho Tổ quốc, cho gia đình thân quyến chúng con. Cậy nhờ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Tân Khổ của Mẹ, xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi của chúng con, và của những người xúc phạm đến Chúa trên khắp thế giới.

Xin Mẹ ban cho chúng con ơn cấp hối và thực tâm cải thiện, để chúng con biết sống xứng đáng là người con thảo dấu yêu của Chúa và Mẹ, biết triệt để thi hành mệnh lệnh Mẹ ban.

Chúng con xin cùng với Mẹ dâng lên những tâm tình yêu mến chân thành để đền tạ thay cho hết thảy anh chị em chúng con đã trót nghe theo thần dữ, dám khởi ngụy với Thiên Chúa, từ chối sự hiện hữu của Ngài, bất tuân phục Thánh Ý Ngài, và không ngần ngại phạm tới Thánh Danh Ngài bằng bất cứ cách nào.

Chúng con cậy nhờ Mẹ nài xin Chúa nhân từ thương xót chúng con, để hết mọi anh chị em chúng con được nhận biết Cha chí Thánh, tìm về phụng sự mến yêu Ngài, ngõ hầu hoà bình chân chính trong tình bác ái Phúc âm được lan tràn trên khắp thế giới. Amen.
 
VỚI MẸ CA NGỢI CHÚA - MAGNIFICAT
 
ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.