12/08/2020
2615
HÁT VỀ MẸ

MẸ CHÚA VINH QUANG  

ÐK. Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang sáng hơn sao bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn. Mẹ chiếu anh sáng trời tươi dẫn ai lạc bước trên đường. Ðồng tiến Ðức Nữ thiên đàng tiếng con ca hát dịu dàng. Dẫu muôn nguy biến trên đường tiếng con ca hát không ngừng. 

1. Xin giữ xác hồn con vẹ tuyền. Luôn sánh với ngàn hoa tinh tuyết. Hương thơm ngát bay lên triền miên. Dâng Mẹ Chúa muôn muôn đời liên.  

2. Ước tới lúc hồn con nhẹ nhàng. Muốn cất bước về nơi cao sáng. Bay cao vút lên cõi trời quang. Không vương vấn chi nơi trần gian. 
 

3. Xin kính tiến về ngai Mẹ hiền. Với trót hết tình yêu dâng hiến. Xin thương giúp chở che ngày đêm. Luôn son sắt say yêu Mẹ liên.  
 
KHẨN CẦU MẸ

LỜI CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi/ và là Mẹ của tất cả chúng con, chúng con chạy đến van xin Mẹ phù giúp/ khi chúng con đau khổ, buồn phiền, thử thách và thiếu thốn. Tội lỗi làm cho chúng con yếu nhược và bất lực, nhưng ơn sủng Chúa chữa lành/ và làm cho chúng con mạnh sức.

Chúng con xin ơn yêu mến Chúa Giêsu như Mẹ đã yêu mến Chúa, tin như Mẹ đã tin, cậy trông như Mẹ đã cậy trông; xin Mẹ cho chúng con thông phần vào sự vẹn toàn tâm trí cùng tâm hồn của Mẹ. Xin ban cho chúng con biết thật lòng chê ghét tội lỗi, và xin làm cho chúng con biết yêu mến tha nhân như Mẹ và Chúa Giêsu đã yêu mến họ. Nhờ Mẹ khẩn xin cho chúng con được các ơn sủng của Chúa Thánh Thần, để chúng con biết phân biệt phải trái với sự khôn ngoan của Mẹ, hiểu biết những điều Chúa dạy và Hội Thánh truyền với sự hiểu biết của Mẹ, biết xử lý công việc trong đời sống với sự lo liệu của Mẹ, biết chu toàn bổn phận và vượt qua mọi khó khăn với sức mạnh của Mẹ, biết nhận ra thánh ý Chúa với sự thông minh của Mẹ, biết kiên nhẫn với sự kiên nhẫn của Mẹ, biết kính sợ Thiên Chúa và yêu thương tha nhân bằng tất cả lòng sốt mến nhiệt tình của Thánh Tâm Chúa Giêsu, Con Mẹ.

Xin Mẹ mở trí lòng chúng con/ để khi chúng con lần hạt Mân Côi, thì chúng con hiểu biết những giáo huấn của Tin Mừng được tích chứa trong các mầu nhiệm ấy.

Chúng con đặc biệt cầu xin cho tất cả hội viên Mân Côi mà chúng con yêu mến. Xin cứu giúp họ ở bất cứ nơi đâu mà họ hiện diện; xin hướng dẫn, đoái thương nhìn đến và làm cho họ vững mạnh/ khi gặp gian nan đau khổ. Chúng con được nối kết với nhau/ bằng một mối dây hiệp nhất chung của tình bác ái nhờ Mẹ và vì mỗi người; xin Mẹ gìn giữ chúng con luôn biết trung thành với Con Mẹ/ và với Kinh Mân Côi cho đến trọn đời.

Xin Mẹ cầu bầu cho các linh hồn trong luyện ngục, đặc biệt cho các hội viên đã qua đời. Xin cho họ được an nghỉ trong bình an của Chúa. Và sau hết, chúng con cầu xin ơn được bền đỗ đến cùng cho chính chúng con, và những người thân yêu của chúng con, để tất cả chúng con mai sau đều được sum họp trên thiên đàng muôn đời.
Lạy Thánh Đa Minh, là Đấng đã đón nhận biết bao ân sủng và sức mạnh từ Kinh Mân Côi, xin cầu cho chúng con. Amen. 
 
 
114.864864865135.135135135250